slogan

Rytmika

gitara elektryczna

Droga do wielkiej muzycznej kariery rozpoczyna się od – dosłownie i w przenośni – małych kroczków. A jeżeli z tej „wielkiej muzycznej kariery” nic nie wyjdzie, to i tak warto posłać milusińskich na zajęcia z rytmiki, bo uwrażliwiają się, umuzykalniają, a zabawy przy tym co niemiara.

Zajęcia muzyczno-ruchowe to doskonała forma rozwijania wrażliwości muzycznej dziecka. Rytmika nie jest sztuką samą w sobie. Jej celem jest przygotowanie do pełnego uczestnictwa we wszystkich muzycznych dziedzinach. Łączy w sobie elementy tańca, śpiewu, aktywnego przeżywania i słuchania muzyki.

Rytmika świetnie wpływa na rozwój dziecka, nie tylko muzyczny ale również motoryczny, intelektualny i ogólno-fizyczny. Dostarcza mnóstwo radości płynącej z aktywnego uczestnictwa w muzyce. Zajęcia muzyczno-ruchowe są odpowiedzią na dziecięcą potrzebę zabawy rozwijając przy tym jego muzyczne umiejętności.